Home » Certificeringen

Certificeringen

Certificering ISO 9001:2015
Eind 2017 werd ons reeds langer bestaande, door ons in eigen huis ontwikkelde kwaliteitsmanagementsysteem door DNV-GL gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

Deze norm is gericht op het adequaat beheersen van alle bedrijfsprocessen, van verkoop tot aflevering, en stelt klantentevredenheid, preventie van afwijkingen en het realiseren van voortdurende verbetering centraal.

ISO 9001:2015

Doorstempelbevoegdheid
Begin april 2018 is Avezaat Staal door DNV GL bevoegd  verklaard om markeringen (heat/chargenummer, plaatnummer) op basismateriaal met 3.1. of 3.2 certificaat volgens EN 10204:2004 over te nemen op gesneden producten. Voor onze klanten betekent dit:

  • Verbetering van de naspeurbaarheid
  • Verlaging van kosten
  • Verkorting van levertijden
doorstempelbevoegdheid

FPC (Factory Production Control)
Certificering volgens NEN-EN 1090-1, Executieklasse 4, deze norm beschrijft de eisen die gesteld zijn aan de manier waarop wordt vastgesteld of productkenmerken voldoen aan bepaalde voorwaarden/ prestatiekenmerken. Dit alles heeft te maken met de sinds 1 juli 2014 van kracht zijnde CE-markerings-verplichting voor bouwproducten zoals staalconstructies voor gebouwen, bruggen, bordessen, silo’s en dergelijke, die op de Europese markt worden geleverd.

In de norm worden 4 zogeheten executieklassen (van EXC1 naar EXC4) benoemd. Deze hangen samen met de risico’s die er met bepaalde categorieën van constructies zijn en de gevolgen bij een eventueel bezwijken daarvan. Bijvoorbeeld: de combinatie van risico en gevolgen van eventueel bezwijken van een eenvoudige opslagloods zonder verdiepingen, waarin sporadisch mensen aanwezig zijn, verschilt aanzienlijk ten opzichte van zo’n combinatie bij een voetbalstadion waarbij vele duizenden mensen zich op de tribunes en onder de overkapping bevinden. De “strengheid” van de executieklassen loopt op van EXC1 naar EXC4.

FPC (Factory Production Control)